Protecció de l’informant

 

Resum

A Mediolanum International Funds Limited (“MIFL” o “Organització”) valorem les nostres relacions i animem a mantenir comportaments ajustats amb els nostres valors.  

MIFL manté el seu compromís d’abordar amb responsabilitat, transparència i confidencialitat les inquietuds que puguin tenir qualsevol de les nostres parts interessades respecte a possibles males pràctiques en el si de la societat. En aquest sentit, s’ha definit una Política sobre Protecció a l’informant en què es detalla com els empleats i altres persones, com els consellers, accionistes, contractistes, sol·licitants d’ocupació, persones en pràctiques i tercers, han de plantejar una revelació amb protecció de l’informant, així com la forma en què aquesta s’abordarà.

Què és una revelació amb protecció de l’informant

Revelació d’informació rellevant per part d’un treballador si, en opinió raonable del treballador, la informació tendeix a demostrar una o més irregularitats rellevants i ha arribat al seu coneixement en relació amb el seu lloc de treball

«Treballador» fa referència a una persona que treballa en el sector privat o públic que ha tingut accés a informació sobre infraccions rellevants en un context relacionat amb la feina que desenvolupa amb MIFL i que involucra una persona que és o va ser empleat, persona en pràctiques, contractista, aprenent, voluntari, accionista de MIFL. 

Altres parts interessades són els membres no executius del consell d’administració, els tercers proveïdors de serveis i les persones que tinguin accés a informació durant el procés de contractació o durant les negociacions precontractuals amb MIFL.

Les revelacions amb protecció de l’informant poden comunicar-se en una reunió en persona, per telèfon, correu electrònic i per via postal, utilitzant els mitjans de contacte que s’indiquen a continuació:

-        Correu electrònic: protected.disclosures@mediolanum.ie

-        Telèfon: +353 1 646 0675

-        La correspondència per escrit es pot enviar en un sobre tancat per correu extern/intern a: Al cap de Denúncies d’irregularitats MIFL, Mediolanum Group, 4th Floor, The Exchange, George’s Dock, I.F.S.C., Dublin 1

Tota la informació es conserva de forma segura i la seva confidencialitat estarà protegida d’acord amb les nostres polítiques i procediments, així com amb la legislació local (si escau).

Quan plantegi una revelació amb protecció de l’informant, se li demanarà que en faciliti els detalls rellevants, hi adjunti qualsevol arxiu o arxius i faciliti les seves dades de contacte si ho desitja. També pot optar per mantenir-se en l’anonimat.  

El següent formulari pot ajudar-lo a facilitar el nivell d’informació necessari perquè el nostre equip de Protecció a l’Informant entengui la seva inquietud.