RESUM DE LES RECLAMACIONS

Gener del 2022

En aquest resum es fa una visió general de la gestió de les reclamacions a / en nom de Mediolanum International Funds Limited, d’ara endavant, «MIFL».

L’objectiu de MIFL és resoldre les reclamacions d’una manera eficient, eficaç i professional. MIFL s’ha esforçat per adaptar el seu procés de gestió de reclamacions amb els requisits legals pertinents, incloses les millors pràctiques actuals.

Les reclamacions les pot rebre directament MIFL o mitjançant el representant dels distribuïdors, administradors de fons, banc corresponsal, agents de transferència o agents de cooperació/vendes nomenats per MIFL.

Com que MIFL té acords en vigor que atorguen als Distribuïdors locals el mandat de procedir a la col·locació dels seus productes, la majoria de les reclamacions s’envien a les xarxes de distribució de MIFL a Espanya, Itàlia i Alemanya, i aquestes les gestionen. MIFL també té un acord amb l’agent de transferència (Lux) en relació amb la gestió de reclamacions per als fons de Luxemburg, on tracten les reclamacions rebudes d’acord amb el seu propi procediment intern de gestió de reclamacions.

Gestió de reclamacions

La persona designada responsable de la distribució (segons la norma PCF 39E del Banc d’Irlanda) és la responsable de supervisar la gestió de les reclamacions relacionades amb la distribució quan aquesta s’ha d’assegurar que les reclamacions s’investiguen de manera justa.

Procés de reclamacions

A continuació es presenta una visió general a grans trets dels processos establerts per gestionar les reclamacions:

(a)   Reclamacions presentades directament contra MIFL

MIFL revisarà qualsevol reclamació rebuda d’acord amb la seva Política interna de gestió de reclamacions. Si no esteu satisfets amb la resposta rebuda per a la vostra reclamació, podeu presentar una reclamació davant l’Irish Financial Services and Pensions Ombudsman (Defensor del Poble de Pensions i Serveis Financers d’Irlanda), Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irlanda. Podeu trobar-ne més informació a https://www.fspo.ie/make-a-complaint/

(b)   Reclamacions gestionades pels distribuïdors / agent de transferència del Grup (reclamacions contra el Producte / Family Banker)

Les reclamacions rebudes d’inversors minoristes pels distribuïdors o l’agent de transferència es gestionen d’acord amb les seves polítiques / procediments locals de gestió de reclamacions. Els terminis per respondre a una reclamació varien segons la jurisdicció on es presenta. MIFL supervisa les reclamacions gestionades en nom seu i manté un Registre de reclamacions separat.

Si no esteu satisfets amb la resposta rebuda per a la vostra reclamació, podeu presentar una reclamació davant el regulador per gestionar les reclamació dins de la vostra jurisdicció o el Defensor del Poble de Pensions i Serveis Financers d’Irlanda («IFSPO»), Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irlanda. Trobareu més informació sobre la gestió de reclamacions dins de l’IFSPO a https://www.fspo.ie/make-a-complaint/

Tancament de reclamacions

El tancament d’una reclamació es pot produir quan hagi tingut lloc un dels casos següents:

  • MIFL o el representant del distribuïdor / agent de transferència corresponent (Lux)/ ha enviat una carta de resposta formal i, segons el que sabem, no s’ha presentat cap reclamació al Defensor del Poble de Pensions i Serveis Financers d’Irlanda; o
  • la persona que reclama ha indicat que accepta la resposta emesa per MIFL o el representant del distribuïdor / agent de transferència corresponent (Lux); o
  • l’inversor s’ha posat en contacte amb MIFL o amb el representant del distribuïdor / agent de transferència corresponent (Lux) i ha informat que no vol que la qüestió es tracti com una reclamació. En aquest cas, s’emet una carta de tancament de la reclamació a la persona que reclama i es tanca l’assumpte; o
  • quan s’hagi arribat a una resolució negociada amb la persona que reclama o s’hagi resolt l’assumpte de manera amistosa.

Es torna a obrir una reclamació quan MIFL rep un avís per escrit que la persona que reclama no està satisfeta amb la primera resposta que va rebre a la reclamació original. Aquestes reclamacions també s’han de tractar d’acord amb els procediments locals de gestió de reclamacions dels distribuïdors / agents de transferència.

Quan hi hagi un retard a l’hora de respondre a una reclamació, s’informarà la persona que reclama de les causes del retard en rebre una resposta a la seva reclamació i se l’avisarà de quan s’espera que finalitzi la investigació. Es mantindrà informada la persona que reclama sobre la tramitació posterior de la reclamació.

Gestió de reclamacions a Banca Mediolanum (Distribuïdor a Itàlia)

Banca Mediolanum és el distribuïdor principal de MIFL a Itàlia.  El departament de Reclamacions de Banca Mediolanum manté un registre de les reclamacions dels clients. Aquest departament investiga, busca solucions i prepara respostes a les persones que fan una reclamació i registra el tancament de reclamacions en el seu registre de reclamacions d’acord amb el procediment local de gestió d’aquestes.

Hi trobareu més detalls sobre el seu procés de gestió de queixes https://www.bancamediolanum.it/reclami-ricorsi-conciliazione

Conservació de dades

Les còpies de tota la correspondència emesa o rebuda les conservarà MIFL o el seu Distribuïdor / agent de transferència designat d’acord amb les seves pròpies polítiques de protecció de dades i conservació de registres.