Descripció general del producte

Fons preus

Veure els enllaços sobre la informació relativa a la protecció de dades

A l’hora de desenvolupar productes, MIFL parteix del principi que una bona inversió per al mercat minorista no es pot desenvolupar i gestionar mitjançant un estil de gestió únic (expertise) o una estructura de productes rígida, i encara menys mantenint el mateix grau d’inversió durant tota la vida del producte. Això és especialment cert en el context de la conjuntura actual, quan les condicions d’inversió són objecte de continus canvis que plantegen reptes i oportunitats. Per aquesta raó, MIFL ha adoptat un enfocament global per al desenvolupament de producte i per a la seva gestió, que evoluciona contínuament, tot fent de la flexibilitat i l’adaptabilitat el seu punt fort.

MIFL té un paper fonamental a l’hora de combinar i unir diferents components dels processos de desenvolupament i de gestió interns i externs. Quan es fan aquestes combinacions, per a les quals aprofitem tant els coneixements com l’experiència de MIFL, el resultat són uns productes i uns serveis centrats en el client amb unes solucions personalitzades que fan que els productes ja no es puguin definir com a productes simples.

En aquest sentit, la companyia ha adquirit una àmplia experiència com a gestora de solucions d’inversió centrades en el canal minorista. MIFL pot oferir opcions de fons no estàndards —que pot incloure fons no tradicionals— a través d’un procés de desenvolupament de productes sòlids, innovadors, oberts i que es componen de les fases següents: l’avaluació de les tendències del mercat, les amenaces, les oportunitats i la necessitat que els clients aprofitin les aportacions del MedLab®; els concursos d’innovació oberts (un mètode propi per trobar solucions d’inversió de professionals mitjançant crowdsourcing sense oblidar la protecció intel·lectual i la protecció de la competència a través d’acords d’exclusivitat geogràfica); la selecció i l’estructuració per tal de dissenyar i personalitzar la solució final, i, finalment, la creació i el llançament del producte/servei/fons nou.

Els productes de MIFL es poden classificar de la manera següent:

Fons OICVM (Organismes d’Inversió Col·lectiva en Valors Mobiliaris d’acord amb el reglament pel qual es va traslladar, al Dret irlandès, la normativa comunitària sobre OICVM, denominat European Communities (UCITS) Regulations, 2011). Aquests fons es poden comercialitzar dins de la Unió Europea, sempre que comptin amb autorització a Irlanda i s’hagi notificat a la jurisdicció corresponent la comercialització transfronterera:

 • Challenge Funds 
  (data d’autorització: 25 de febrer de 1998);
 • Mediolanum Best Brands 
  (data d’autorització: 27 d’octubre de 1998);
 • Mediolanum Portfolio Fund 
  (data d’autorització: 7 de febrer de 2005) El Mediolanum Portfolio Fund va ser totalment reemborsat el passat dia 13 d’abril de 2018;

Fons UCITS o no OICVM (unit trusts autoritzats pel Banc Central d’Irlanda en virtut de la Unit Trusts Act de 1990):

 • Mediolanum Fund of Hedge Funds 
  (data d’autorització: 12 d’abril de 2005).